Tedavi Alanlarım

 • DEPRESYON
  • Major Depresyon
  • Atipik Depresyon
  • Doğum Sonrası Depresyonu
  • Mevsimsel DuyguDurum Bozukluğu
  • Melankolik Özellikli Majör Depresyon
  • Psikotik Özellikli Majör Depresif Bozukluk
  • Katatonik Özellikli Majör Depresif Bozukluk
  • Distimik Bozukluk
  • Geriatrik Depresyon(Yaşlı Depresyonu)
 • ANKSİYETE BOZUKLUKLARI(KAYGI BOZUKLUKLARI)
 • OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK
  • Bulaşma Obsesyonu ve Temizlik Kompulsiyonu
  • Kuşku obsesyonu ve Kontrol Kompulsiyonu
  • Cinsel İçerikli Obsesyonlar
  • Dini İçerikli Obsesyonlar
  • Simetri/Düzen Obsesyon ve Kompulsiyonları
  • Dokunma Kompulsiyonları
  • Sayma Kompulsiyonları
  • Biriktirme ve Saklama Kompulsiyonları
  • Batıl İtikatlar, Uğurlu, Uğursuz Sayılar ve Renkler ile ilgili sürekli takıntılar
 • YAŞLILIK PSİKİYATRİSİ
  • Demans (Bunama, Alzheimer)
 • PSİKOTİK BOZUKLUKLAR (ŞİZOFRENİ)
  • Hezeyanlı Bozukluk
 • BİPOLAR BOZUKLUĞU(MANİK- DEPRESYON, İKİ UÇLU HASTALIK)
 • DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKİTVİTE BOZUKLUĞU
 • TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU
  • Savaşlar, patlamalar
  • Afetler (deprem, sel, yangın)
  • Saldırı, tecavüz, işkence
  • Kazalar
  • Aile içi şiddet
 • KLEPTOMANİ (ÇALMA HASTALIĞI)
 • TRİKOTİLOMANİ(SAÇ KOPARMA HASTALIĞI)
 • SOMATAFORM BOZUKLUKLAR
 • İNSOMNİA(UYKU BOZUKLUĞU)
 • HİPOKONDRİYAZİS